chuc-nang-nhiem-vu-cua-ke-toan-truong

Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Điều hành phòng kế toán là một chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng cần thực hiện. Tuy vậy, ngoài chức năng, nhiệm vụ này, kết toán trưởng còn có nhiều chức năng và nhiệm vụ khác. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về vấn đề này, đừng bỏ qua bài viết của vieclamketoan.vn […]

Xem thêm
ke-toan-truong-la-gi

Điều kiện để thành công khi làm kế toán trưởng là gì?

Đối với các doanh nghiệp, kế toán là bộ phận có vai trò trọng yếu trong quản lý tài sản và định hướng phát triển của doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến tài chính hay chi tiêu hợp lý của doanh nghiệp. Kế toán trưởng sẽ chịu trách nhiệm quản lý và […]

Xem thêm