lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán

Tải ngay 10 mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán hay, ấn tượng nhất

Chia sẻ kinh nghiệm
Spread the love

Làm sao để viết lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán ấn tượng và chuyên nghiệp nhất? Đây là trăn trở của không ít sinh viên đang trong giai đoạn thực tập kế toán. Ngay sau đây, Vieclamketoan.vn sẽ gợi ý cho bạn các mẫu mở đầu báo cáo đơn giản, ngắn gọn nhưng không kém phần chuyên nghiệp.

Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán viết thế nào?

Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán đóng vai trò như một lời giới thiệu tổng quan về nội dung của báo cáo. Một lời mở đầu tốt sẽ giúp người đọc hiểu được mục đích, ý nghĩa của báo cáo.

Phần mở đầu báo cáo thực tập kế toán cần có những nội dung sau đây:

 • Giới thiệu về đề tài nghiên cứu, bao gồm: Tên đề tài; Lý do chọn đề tài; Phạm vi nghiên cứu
 • Giải thích về ý nghĩa của đề tài: Ý nghĩa luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài mà bạn đang trình bày.
 • Tóm tắt nội dung của báo cáo thực tập, bao gồm: Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, kết quả nghiên cứu.
Lời mở đầu là phần quan trọng trong báo cáo thực tập kế toán
Lời mở đầu là phần quan trọng trong báo cáo thực tập kế toán

Một lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tốt cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Ngắn gọn, súc tích: Không nên quá dài dòng, lan man, mà cần tập trung vào những nội dung chính, cần thiết.
 • Trình bày rõ ràng, mạch lạc: Để giúp người đọc dễ dàng hiểu được nội dung.
 • Thu hút sự chú ý của người đọc.

Để viết được một lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tốt, sinh viên cần nghiên cứu kỹ đề tài, nắm vững những kiến thức nền tảng về đề tài, đồng thời có kỹ năng viết văn tốt.

Tổng hợp mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán

Nếu bạn đang bí ý tưởng và chưa biết triển khai lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán như thế nào, hãy khảo một số mẫu sau đây:

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần XYZ

Lý do chọn đề tài:

Công ty cổ phần XYZ là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm. Trong những năm qua, công ty đã có sự phát triển mạnh mẽ, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công tác kế toán tổng hợp tại công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như:

 • Việc lập báo cáo tài chính chưa được chính xác, kịp thời.
 • Việc kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh chưa chặt chẽ.
 • Việc quản lý tài sản còn lãng phí.

Để khắc phục những hạn chế trên, cần phải hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại công ty. Đây là lý do tôi chọn đề tài này để thực hiện báo cáo thực tập.

Cần nêu rõ lý do chọn đề tài
Cần nêu rõ lý do chọn đề tài nghiên cứu trong phần mở đầu báo cáo thực tập kế toán

Phạm vi nghiên cứu:

Báo cáo thực tập sẽ tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần XYZ.

Ý nghĩa của đề tài:

Ý nghĩa luận:

 • Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác kế toán tổng hợp.
 • Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp.

Ý nghĩa thực tiễn:

 • Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp Công ty cổ phần XYZ hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp, nâng cao chất lượng thông tin kế toán, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, điều hành của công ty.
 • Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần XYZ.

Tóm tắt nội dung báo cáo thực tập:

Báo cáo thực tập được chia thành 3 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về công tác kế toán tổng hợp
 • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần XYZ
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần XYZ

Kết thúc báo cáo thực tập là phần kết luận, nêu lên những kết quả đạt được và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thêm nội dung của báo cáo.

Xem thêm: Tổng Hợp Mẫu Nhật Ký Thực Tập Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán

Báo cáo thực tập kế toán thuế

Đề tài: Báo cáo thực tập kế toán thuế tại Công ty TNHH ABC

Lý do chọn đề tài: 

Đề tài báo cáo thực tập kế toán thuế được chọn với mục đích tổng hợp lại những kiến thức và kinh nghiệm thực tế về kế toán thuế mà sinh viên đã được học / thực hành tại Công ty TNHH ABC. Đây là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghiệp, có quy mô lớn và phát triển bền vững. 

Phạm vi nghiên cứu:

Báo cáo thực tập kế toán thuế tập trung vào việc nghiên cứu các vấn đề sau:

 • Các loại thuế phải nộp của Công ty TNHH ABC, cách tính toán, khai báo và nộp các loại thuế này.
 • Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế toán thuế của Công ty TNHH ABC và cách giải quyết.
 • Nhận xét và đánh giá về hiệu quả của công tác kế toán thuế của Công ty TNHH ABC.
Cần nêu rõ phạm vi nghiên cứu
Cần nêu rõ phạm vi nghiên cứu trong phần mở đầu báo cáo thực tập

Ý nghĩa của đề tài:

 • Ý nghĩa luận: Đề tài báo cáo thực tập kế toán thuế giúp sinh viên ngành kế toán có được cái nhìn tổng quan và sâu sắc về lĩnh vực kế toán thuế, từ đó nâng cao kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành. Đồng thời, đề tài cũng góp phần vào việc phát triển khoa học lý luận và thực tiễn về kế toán thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài báo cáo thực tập kế toán thuế cung cấp cho Công ty TNHH ABC những thông tin hữu ích về tình hình kế toán thuế của công ty, cũng như những vấn đề cần được cải thiện và khắc phục. Đồng thời, đề tài cũng đóng góp vào việc nâng cao trách nhiệm và ý thức của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định về thuế của Nhà nước, góp phần vào việc bảo đảm ngân sách và phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu của báo cáo thực tập kế toán thuế là tổng hợp lại những kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế về kế toán thuế mà sinh viên đã được học và thực hành tại Công ty TNHH ABC, từ đó đánh giá được hiệu quả và vấn đề của công tác kế toán thuế của công ty.

Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, bao gồm các bước sau: Thu thập dữ liệu từ các nguồn chính thức và không chính thức liên quan đến kế toán thuế của Công ty TNHH ABC; Phân tích và xử lý dữ liệu bằng các phương pháp số học, thống kê và so sánh; Đưa ra nhận xét, đánh giá và kiến nghị về công tác kế toán thuế của Công ty TNHH ABC.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Hỏi Phản Biện Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán

Cần nêu rõ phương pháp nghiên cứu
Cần nêu rõ phương pháp nghiên cứu trong lời mở đầu báo cáo

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu là Công ty TNHH ABC, một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghiệp, có quy mô lớn và phát triển bền vững.

Phạm vi nghiên cứu là các hoạt động kế toán thuế của Công ty TNHH ABC trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày chi tiết trong các chương sau của báo cáo thực tập, bao gồm:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán thuế
 • Chương 2: Thực trạng kế toán thuế tại Công ty TNHH ABC
 • Chương 3: Nhận xét, đánh giá và kiến nghị về công tác kế toán thuế của Công ty TNHH ABC

Tải 10 mẫu mở đầu báo cáo thực tập ấn tượng

Trên đây là gợi ý lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán theo từng vị trí cụ thể mà bạn có thể tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp. Nếu muốn tìm việc làm kế toán lương cao, chất lượng, hãy truy cập ngay TopCV – Nền tảng tuyển dụng và việc làm tiên phong tại Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chúc bạn có một kỳ thực tập thành công!

Xem thêm: Mẫu CV Thực Tập Sinh Kế Toán Chuyên Nghiệp & Ấn Tượng Nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *