Kế toán tài chính là gì? Mô tả công việc của kế toán tài chính

Kế toán tài chính là gì? Mô tả công việc của kế toán tài chính

Chia sẻ kinh nghiệm Việc làm nổi bật
Spread the love

Kế toán tài chính đảm nhiệm những vai trò quan trọng, phản ánh những tình trạng biến động về tài sản, dòng tiền của doanh nghiệp. Hãy cùng Vieclamketoan tìm hiểu chi tiết hơn về công việc của vị trí này nhé.

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính (KTTC) là vị trí thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thu thập, phân tích các vấn đề liên quan đến thông tin tài chính, kinh tế của doanh nghiệp. Cụ thể, KTTC sẽ có những đặc điểm như sau:

 • Sử dụng 3 thước đo chính là hiện vật, thời gian và giá trị.
 • Cơ sở ghi chép là các chứng từ gốc hợp lệ, hợp pháp, đảm bảo được tính chính xác, đúng đắn của thông tin.
 • Thông tin về số liệu sẽ được trình bày chủ yếu dưới dạng hệ thống biểu mẫu theo quy định.
 • Các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, cơ quan chức năng sẽ sử dụng những thông tin của KTTC.
Kế toán tài chính liên quan đến những vấn đề vốn - nguồn tiền của tổ chức
Kế toán tài chính liên quan đến những vấn đề vốn – nguồn tiền của tổ chức

KTTC cũng thường làm việc ở 2 vị trí khác nhau với các nhiệm vụ khác nhau. Phổ biến là vị trí kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Kế toán tổng hợp sẽ làm việc với những thông tin tổng quan về tình hình nguồn tiền, kế toán của doanh nghiệp. Trong khi đó, kế toán chi tiết sẽ thực hiện những nghiệp vụ mang tính chất cụ thể hơn.

Mô tả công việc của kế toán tài chính

Trong bản mô tả công việc của KTTC sẽ có nhiều nội dung khác nhau tùy thuộc vào từng doanh nghiệp. Tuy vậy, bạn có thể tham khảo những nội dung sau đây:

Các nội dung có trong kế toán tài chính

Nội dung có trong KTTC sẽ gồm 4 nội dung chính như sau:

Kế toán các loại tài sản: Bao gồm tài sản hữu hình như thiết bị, hàng hóa, máy móc,… và tài sản vô hình như bằng sáng chế, bản quyền, các kế hoạch kinh doanh,…

Kế toán nợ phải trả – vốn chủ sở hữu: Đây là 2 nguồn tài chính tạo nên tài sản của doanh nghiệp. Nợ phải trả là những khoản doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán. Vốn chủ sở hữu thường bao gồm như từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, lợi nhuận chưa phân phối.

Kế toán doanh thu, chi phí, thu nhập khác: Doanh thu, thu nhập là tổng các giá trị có lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận được trong kỳ phát sinh kế toán. Chi phí là những khoản doanh nghiệp phải chi trả cho hoạt động sản xuất – kinh doanh trong kỳ phát sinh kế toán.

Lập báo cáo tài chính: Một bản báo cáo tài chính thưởng bao gồm như báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bản thuyết minh cho báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Nguyên tắc cần biết khi làm kế toán tài chính

Công tác tài chính trong nội bộ doanh nghiệp cần phải thực hiện đúng và đủ theo các nguyên tắc cơ bản. Theo Điều 6, Luật kế toán, hoạt động KTTC và kế toán nói chung sẽ phải đảm bảo những nguyên tắc làm việc sau đây: 

Các nguyên tắc cần biết khi làm kế toán tài chính
Các nguyên tắc cần biết khi làm kế toán tài chính

Công việc và nhiệm vụ chính của kế toán tài chính

Một nhân viên KTTC sẽ có nhiều nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và quy mô doanh nghiệp. Tuy nhiên, thường sẽ thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

 • Thu thập, tiếp nhận và xử lý những thông tin kế toán. Từ những thông tin đó thực hiện lập các báo cáo hàng tháng, quý, năm cho doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác và đúng đắn.
 • Tính toán thuế, thu nhập định kỳ cho tổ chức, lập báo cáo và nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Quản lý, giám sát và xử lý những vấn đề liên quan đến tài chính nội bộ, thủ tục tài chính trong nội bộ tổ chức.
 • Cung cấp những thông tin liên quan đến doanh thu, lợi nhuận, chi phí, ngân sách, tiền tệ, vốn,… và tất cả các vấn đề liên quan đến dòng tiền của doanh nghiệp khi được yêu cầu.
 • Thực hiện những công việc hậu cần khác như chuẩn bị tài liệu, ngân sách, thực hiện phối hợp với các phòng ban khác trong doanh nghiệp,… đảm bảo mục tiêu phát triển chung.

Xem thêm: Kế Toán Công Nợ Là Gì? Bản Mô Tả Công Việc Kế Toán Công Nợ

Mức thu nhập trung bình tham khảo

Hiện tại, không có quy định nào về mức lương tối đa cho vị trí kế toán nói chung và KTTC nói riêng. Do đó, mức thu nhập của KTTC sẽ phụ thuộc vào năng lực cá nhân, quy mô nhân sự của doanh nghiệp. Tuy vậy, bạn cũng có thể tham khảo một số mức lương trung bình tham khảo sau:

 • Sinh viên mới ra trường, ít kinh nghiệm: Dao động từ 5 – 10 triệu đồng/tháng.
 • Nhân viên kế toán có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên: Dao động từ 12 – 30 triệu đồng/tháng. Trung bình khoảng 19.3 triệu đồng/tháng.
 • Chuyên viên tài chính kế toán cao cấp: Tối thiểu từ 30 triệu đồng/tháng.
 • Thăng tiến lên vị trí giám đốc tài chính: Trung bình khoảng 55.6 triệu đồng/tháng. Thấp nhất là 20 triệu đồng/tháng, cao nhất là 115 triệu đồng/tháng.

Xem thêm vị trí kế toán khác: Kế toán kho làm gì? Lương cao không?

Mức lương của kế toán tài chính tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm

Hy vọng với bài viết chia sẻ kinh nghiệm ở trên, bạn sẽ hiểu hơn về kế toán tài chính và những vấn đề xung quanh vị trí này. Bên cạnh đó, nếu đang có nhu cầu tìm việc làm nhân viên kế toán, bạn cũng có thể truy cập vào TopCV để tiếp cận với những tin tuyển dụng hấp dẫn hơn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *