Net Income là gì? Ý nghĩa và cách tính Net Income cần biết

Net Income là gì? Ý nghĩa và cách tính Net Income cần biết

Chia sẻ kinh nghiệm
Spread the love

Net Income là một thuật ngữ kế toán cơ bản được sử dụng trong nhiều doanh nghiệp. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu rõ về Net Income là gì, ý nghĩa và Net Income là gì. Nếu bạn đang tìm hiểu về vấn đề này, hãy theo dõi bài viết của Vieclamketoan.vn trong chuyên mục Chia sẻ kinh nghiệm này nhé.

Net Income là gì?

Net Income – lợi nhuận ròng (hay còn gọi là lợi nhuận sau thuế) là số tiền thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế từ doanh thu. Đây là số liệu quan trọng trong báo cáo tài chính của một công ty hoặc tổ chức để đo lường hiệu suất tài chính của họ trong một khoảng thời gian cụ thể.

Net Income thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính của một công ty và là một chỉ số quan trọng để xác định khả năng tạo ra lợi nhuận. Nó cũng có thể được so sánh với các kỳ trước đó hoặc với các công ty cùng ngành để đo lường sự phát triển và định vị của một doanh nghiệp trong thị trường.

Xem thêm: Lợi Nhuận Trước Thuế Và Lãi Vay (EBIT) Là Gì? Công Thức Tính 

Net Income là lợi nhuận ròng/lợi nhuận sau thuế của tổ chức
Net Income là lợi nhuận ròng/lợi nhuận sau thuế của tổ chức

Ý nghĩa của Net Income là gì?

Net Income có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực tài chính và doanh nghiệp. Vậy, những ý nghĩa đó của Net Income là gì? Trên thực tế, tùy thuộc vào từng lĩnh vực, doanh nghiệp mà ý nghĩa của Net Income là gì sẽ khác nhau. Tuy vậy, nhìn chung, Net Income sẽ có những ý nghĩa cơ bản như sau:

Đo lường hiệu suất tài chính

Khi xem xét hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp, mục tiêu chính là đánh giá khả năng của công ty để tạo ra lợi nhuận và tăng trưởng trong tương lai. Net Income, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu suất tài chính, cho biết công ty đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế. 

Ngoài ra, còn có nhiều chỉ tiêu khác như tổng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ sinh lời. Việc đánh giá tất cả các chỉ tiêu này sẽ giúp có một cái nhìn tổng quan hơn về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp, tổ chức. Vì vậy, nếu Net Income cao, điều đó cho thấy công ty có hiệu suất tài chính tốt, tổ chức đang ở mức tăng trưởng tốt.

Doanh nghiệp có thể đo lường hiệu suất tài chính qua Net Income
Doanh nghiệp có thể đo lường hiệu suất tài chính qua Net Income

Thể hiện sức khỏe tài chính

Net Income là một chỉ số cho thấy sức khỏe tài chính của công ty. Chỉ số này sẽ thể hiện khả năng của công ty trong việc trả lãi vay, trả cổ tức cho cổ đông, tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Tìm hiểu thêm:

Định giá công ty

Net Income là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá giá trị của một công ty. Tuy nhiên, việc chỉ xem xét Net Income một cách đơn lẻ có thể dẫn đến những kết luận không chính xác về tiềm năng sinh lời và giá trị cổ phiếu của công ty. Nhà đầu tư cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau trong quá trình đánh giá giá trị của một công ty, bao gồm:

 • Doanh thu của công ty là bao nhiêu.
 • Lợi nhuận gộp (tổng giá trị bán hàng trừ đi chi phí để sản xuất và phân phối sản phẩm).
 • Các chỉ số tài chính khác như tỷ lệ nợ vay, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu,…
Dựa trên Net Income, nhà đầu tư có thể định giá được công ty
Dựa trên Net Income, nhà đầu tư có thể định giá được công ty

Đáp ứng yêu cầu quản lý

Net Income cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý công ty để đánh giá hiệu quả các chiến lược kinh doanh, quyết định về việc sử dụng tài nguyên. Nếu Net Income thấp hoặc âm, công ty cần xem xét lại chiến lược kinh doanh và các hoạt động để tăng lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm:

Đánh giá khả năng sinh lời

Net Income giúp đo lường sự thành công của một công ty trong kinh doanh, xác định xem công ty có khả năng sinh lời hay không. Net Income thường được so sánh với các kỳ trước đó để đánh giá sự phát triển của công ty theo thời gian.

Tuy nhiên, việc đánh giá khả năng sinh lời của một công ty không chỉ dựa trên các chỉ số tài chính mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sự cạnh tranh, xu hướng thị trường, chiến lược kinh doanh, nhân sự. Do đó, việc đánh giá khả năng sinh lời của một công ty là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự đánh giá toàn diện từ nhiều góc độ khác nhau.

Net Income có thể giúp đo lường khả năng sinh lời của công ty
Net Income có thể giúp đo lường khả năng sinh lời của công ty

Hướng dẫn cách tính Net Income chi tiết

Vậy, cách để tính Net Income là gì? Dưới đây sẽ là cách tính Net Income mà bạn có thể tham khảo:

Công thức, thành phần cần có để tính Net Income

Công thức tính Net Income:

Net Income = Doanh thu – Tất cả chi phí

Tất cả chi phí = Chi phí hàng bán – Chi phí hoạt động – Lãi lỗ từ các hoạt động khác – Thuế thu nhập.

Các thành phần cần lưu ý trong công thức này bao gồm như sau:

 • Doanh thu (Revenue): Tổng số tiền thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Chi phí hàng bán (Cost of Goods Sold – COGS): Là tổng số tiền đã chi để sản xuất hoặc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đã được bán trong khoảng thời gian tương ứng. Đây bao gồm chi phí vật liệu, công nhân, quản lý hàng tồn kho và các chi phí liên quan khác.
 • Chi phí hoạt động (Operating Expenses): Đây là tổng các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, chi phí nghiên cứu và phát triển, chi phí tiền thuê mặt bằng và các khoản chi phí khác.
 • Lãi lỗ từ các hoạt động khác (Gain/Loss from Other Activities): Bao gồm lợi nhuận hoặc lỗ từ các hoạt động không phải là hoạt động kinh doanh chính, chẳng hạn như lãi từ đầu tư, lợi nhuận từ bán tài sản cố định hoặc các khoản chi phí phát sinh bất thường.
 • Thuế thu nhập (Income Tax): Là số tiền phải trả cho cơ quan thuế thu nhập quốc gia hoặc địa phương dựa trên lợi nhuận thu được.
Có nhiều thành phần để bạn có thể tính được Net Income
Có nhiều thành phần để bạn có thể tính được Net Income

Ví dụ và minh họa về cách tính Net Income

Để hiểu hơn về cách tính Net Income là gì, bạn có thể tham khảo và xem xét ví dụ sau đây:

Giả sử một công ty sản xuất và bán sản phẩm A. Trong năm tài chính, công ty có các thông số sau:

 • Doanh thu: 10.000.000.000 VNĐ.
 • Chi phí hàng bán (COGS): 4.000.000.000 VNĐ.
 • Chi phí hoạt động (Operating Expenses): 2.000.000.000 VNĐ.
 • Lãi từ hoạt động đầu tư: 100.000.000 VNĐ
 • Thuế thu nhập: 30% của lợi nhuận trước thuế.

Bây giờ, chúng ta có thể tính Net Income bằng cách áp dụng công thức và sử dụng các số liệu trên:

Tổng chi phí: COGS + Operating Expenses = 4.000.000.000 VNĐ + 2.000.000.000 VNĐ = 6.000.000.000 VNĐ.

Lợi nhuận trước thuế (Profit before Tax): Doanh thu – Tổng chi phí = 10.000.000.000 VNĐ – 6.000.000.000 VNĐ = 4.000.000.000 VNĐ.

Thuế thu nhập: 30% của lợi nhuận trước thuế = 0.3 * 4.000.000.000 VNĐ = 1.200.000.000 VNĐ.

Net Income (lợi nhuận sau thuế): Lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập = 4.000.000.000 VNĐ – 1.200.000.000 VNĐ = 2.800.000.000 VNĐ.

Vậy, Net Income (lợi nhuận sau thuế) của công ty trong ví dụ này là 2.800.000.000 VNĐ.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản để minh họa cách tính Net Income. Trong thực tế, quá trình tính toán có thể phức tạp hơn với nhiều yếu tố, khoản chi phí khác nhau.

Quá trình tính toán Net Income trên thực tế có thể phức tạp
Quá trình tính toán Net Income trên thực tế có thể phức tạp

Trường hợp đặc biệt, cách xử lý khi gặp các yếu tố bất thường

Khi tính toán Net Income, có thể gặp các yếu tố bất thường hoặc không thường xuyên mà nhân viên kế toán cần lưu ý. Cụ thể như sau:

Các trường hợp đặc biệt có thể gặp phải

Đây là những sự kiện hoặc chi phí không phổ biến, không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Ví dụ về các yếu tố bất thường bao gồm:

 • Lợi nhuận từ bán tài sản cố định: Khi một công ty bán một tài sản cố định như đất đai, nhà xưởng hoặc thiết bị với giá cao hơn giá mua ban đầu, khoản lợi nhuận từ giao dịch này được coi là một yếu tố bất thường.
 • Chi phí tái cấu trúc: Khi công ty thực hiện các hoạt động tái cấu trúc như sáp nhập, thâu tóm, hoặc cắt giảm nhân sự với chi phí đáng kể, chi phí này có thể được xem như một yếu tố bất thường.
 • Chi phí phục hồi thiên tai hoặc thảm họa: Trường hợp công ty phải chịu các thiệt hại do thiên tai, thảm họa hoặc sự cố không thường xuyên khác, chi phí phục hồi có thể được xem như một yếu tố bất thường.
Trong quá trình tính Net Income có thể gặp một số trường hợp đặc biệt
Trong quá trình tính Net Income có thể gặp một số trường hợp đặc biệt

Cách xử lý khi gặp các yếu tố bất thường

Khi gặp các yếu tố bất thường, công ty có thể quyết định xử lý theo một số phương pháp khác nhau trong báo cáo tài chính. Dưới đây là ví dụ một số cách thường được sử dụng:

 • Ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận: Các yếu tố bất thường được ghi nhận trực tiếp vào mục lợi nhuận (income) trong báo cáo tài chính.
 • Ghi nhận vào dòng “Yếu tố bất thường” (Extraordinary Items): Các yếu tố bất thường được ghi nhận trong một dòng riêng biệt có tên “Yếu tố bất thường” để phân biệt chúng với các hoạt động kinh doanh thông thường.
 • Ghi nhận trong chứng từ chuyển tiếp (Footnote): Công ty có thể chọn ghi chú thích trong báo cáo tài chính, cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố bất thường và cách xử lý chúng

Quá trình xử lý các yếu tố bất thường phụ thuộc vào quy định kế toán và chính sách của công ty. Quan trọng là công ty cần giải thích và tiết lộ các yếu tố bất thường một cách rõ ràng để người sử dụng báo cáo tài chính có thông tin đầy đủ và chính xác.

Khi xử lý các yếu tố bất thường trong Net Income cần dựa vào chính sách công ty
Khi xử lý các yếu tố bất thường trong Net Income cần dựa vào chính sách công ty

Tóm lại, Net Income là chỉ số quan trọng trong kế toán doanh nghiệp và được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Net Income là gì và cách tính như thế nào.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể truy cập ngay vào TopCV.vn để cập nhật thêm các tin tức liên quan đến chủ đề này. Ngoài ra, TopCV.vn hiện đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn là kênh tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên. Do đó, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được xu hướng việc làm, nhu cầu nhân sự lĩnh vực tài chính, kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *